Zeker Chromebook als leermiddel gebruiken!

Leermiddelen

Tegenwoordig gaan vele onderwijsinstellingen ertoe over om de lessen digitaal te verzorgen en materiaal digitaal door te sturen. Dit is dan ook de reden waarom scholen ertoe overgaan om Chromeboeken op te nemen als leermiddelen die zij kosteloos ontvangen bij hun boekenpakket. Dit Chromebook wordt tijdens het gehele schooljaar door de leerlingen gebruikt, op school als thuis. Dit komt meestal tot stand met de complimenten van het intern boekenfonds aan de school verbonden.

Verschillende lessen

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een laptop die alleen werkbaar is als die op het internet is aangesloten. Je werkt dus cloudbased en daarvoor is razend snelle internetverbinding nodig. Soms zijn die wel voorzien van een touchscreen. Als je de eigenaar van een Chromebook bent, heb je de mogelijkheid om gratis diverse applicaties te downloaden. En omdat het doel erop gericht is om te dienen als leermiddel voor het onderwijs, zijn vele applicaties ook daarbij toe te passen. Denk daarbij aan Classroom waarbij je de opdrachten die er te maken vallen, kunt zien, waardoor de leerkracht direct kan corrigeren wat af is omdat die dat ziet. Of de iets wat complexere applicaties zoals. En uiteraard kun je ook applicaties downloaden die niet van Google zijn. Denk daarbij aan Microsoft office 365.

Hoogwaardige kwaliteit

Waarom een Chromeboek?

Zoals reeds aangegeven neemt zo zoetjes aan de digitale leeromgeving de overhand. In eerste instantie wordt aan de leerlingen op die manier de vaardigheden om met een computer bezig te zijn, aangeboden. Daarnaast kunnen ze simpel en gemakkelijk informatie opzoeken en bronnen raadplegen. Daarnaast is er minder schrijfwerk omdat alles digitaal wordt doorgestuurd. Leerlingen hebben op deze manier meer tijd over om zich te storten op het leren van de lessen zelf. Voor de leerkracht betekent dit een mogelijkheid om effectief met leerlingen om te gaan. Dit omdat elke leerling verschilt en dus zijn eigen inzichten en tempo heeft. Het is dus gemakkelijker de leerling te volgen en te assisteren.