Een integere en veilige werkplek creëren

Wie op het werk een vervelende situatie meemaakt, is geholpen als diegene dit kan bespreken met een vertrouwenspersoon. De Black Lives Matter-beweging schijnt nieuw licht op de urgentie hiervan. Toch wil dit niet zeggen dat dit definitief zal leiden tot verandering op de werkvloer. Immers heeft de Me Too-beweging ook niet tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon geleid. Tot op heden is een bedrijf niet verplicht om een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aan te stellen. Ook al is al jaren bekend dat zo’n 16% van de werknemers te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer. Aangezien er negen miljoen mensen behoren tot de beroepsbevolking, komt die 16% neer op 1,4 miljoen ongewenste situaties. Gelukkig is er onlangs een wetsvoorstel ingediend om iedere werknemer het wettelijk recht te geven op toegang tot een vertrouwenspersoon en de positie van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie te versterken.

De waarde van een vertrouwenspersoon

Als een medewerker iets vervelends meemaakt op de werkvloer, kan diegene zijn of haar verhaal kwijt bij een daarvoor opgeleid iemand en daarbij advies en ondersteuning krijgen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon een van de belangrijke factoren is om ongewenste situaties effectief terug te dringen en een veilige werksfeer te creëren. Twee jaar geleden had nog maar de helft van de organisaties in Nederland een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit betekent dat in 2018 maar liefst drie miljoen werknemers geen toegang had tot een vertrouwenspersoon. Hopelijk gaan beleidsmakers nu de urgentie en waarde van deze functie inzien en zal het wetsvoorstel aangenomen worden.

Een opleiding volgen

Wie zelf graag collega’s wil ondersteunen die klem zitten of een vervelende situatie hebben meegemaakt, kan een geaccrediteerde vertrouwenspersoon opleiding volgen. Met deze opleiding wordt gedegen kennis en praktijkgerichte vaardigheden verworven die toepasbaar zijn in het bedrijfsleven, in het onderwijs en bij de overheid. In overleg met werkgevers en teammanagers is er vaak ruimte voor werknemers om een opleiding of cursus te volgen. Zeker als de nieuw verworven kennis en vaardigheden ingezet kunnen worden bij het bedrijf of de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Vertrouwenspersonen kunnen overigens zowel in- als extern aangesteld worden. Ze maken het aankaarten van problemen makkelijker. Dit draagt bij aan een goede werksfeer en zorgt er tevens voor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Ook zijn er trainingen voor leidinggevenden en medewerkers in het algemeen om bij te dragen aan een veilige, integere werkplek. En dat is iets dat iedereen verdient.