Uitleg over circulaire ondernemingen

Ondernemen met een kringloop van grondstoffen, waarin afval niet meer bestaat. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je onderneming. Dit wordt circulair ondernemen genoemd. Om hiermee te beginnen moeten ondernemingen beginnen bij de basis van het product welke zij op de markt brengen. Een van de hoofdkenmerken van circulaire economie is de verschuiving van bezit naar gebruik, van product naar dienst. Op dit moment leven we in een lineaire economie: van grondstof naar leverancier naar product naar gebruik naar afval. Ondernemers kijken na het verkopen van hun product niet meer verder de supply chain in. Na verkoop houdt het op. Maar in een circulaire economie houdt het niet op. Het is een cirkel.

Uitleg over circulair ondernemen

Als familiebedrijf levert Bredenoord al ruim tachtig jaar flexibele stroom. Zij verhuren, verkopen en zorgen voor de service van stroomaggregaten, zonnepanelen, batterijsystemen en veel meer. De term circulaire economie hoor je steeds vaker als het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de circulaire economie gaan de mensen verantwoord om met bronnen, produceren zij zo min mogelijk afval en worden producten weer hergebruikt. Bij Bredenoord is circulair werken al tientallen jaren een vanzelfsprekend onderdeel van het ondernemen en de langetermijnvisie van het familiebedrijf. De combinatie van de woorden circulair en economie zegt het al: door zuiniger en bewuster om te gaan met materialen, energie en arbeid, kun je economisch voordeel halen. Maar hiervoor heb je eerst goede businessmodellen nodig. Deze moeten de nadruk leggen op slimme, duurzame ontwerpen en ook op hergebruik en recycling.