Refresher Basic Training

De Refresher Basic Training is de opfriscursus voor de Basic Safety Training. Tijdens deze herhalingscursus krijgen scheepsbemanningen nogmaals de vaardigheden aangereikt waarmee ze zichzelf in noodsituaties kunnen redden. De training duurt twee dagen en voor de praktijkoefeningen is een echt vrachtschip beschikbaar. In de Refresher Basic Training wordt de kennis van noodsituaties op zee opgefrist en opnieuw geoefend. Het gaat om de basiskennis om eerste hulp te verlenen, er wordt stilgestaan hij brandpreventie, het blussen van brand aan boord, en het voorkomen van gebrek aan ademlucht. Tenslotte krijgen de cursisten les in het overleven op volle zee in een reddingssloep.

Meer dan hulpverlening

De vaardigheden die tijdens een Refresher Basic Training worden geoefend gaan een stuk verder dan de kennis die in een gewone cursus bedrijfshulpverlening wordt gepresenteerd. Dat is logisch, want een schip is niet vergelijkbaar met een bedrijf. Bij een ongeluk in een bedrijf komt de professionele hulpverlening snel op gang, vaak al binnen enkele minuten. Bij een ongeluk op zee kan het soms dagen duren voordat er hulp arriveert. De bemanning moet zich dan zelf kunnen redden. Dat vraagt veel meer expertise dan om als BHV’er hulp te kunnen bieden bij een bedrijfsongeval.

Refresher Basic Training Diploma

De Refresher Basic Training kan door scheepsbemanningen op elk niveau worden gevolgd. Randvoorwaarden zijn dat je een recente gezondheidsverklaring hebt en dat je de Basic Safety Training hebt gevolgd. Je komt opnieuw in aanraking met de basisbeginselen van EHBO, persoonlijke overlevingstechnieken, brandpreventie en -bestrijding, en persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. Deze training heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen of de cursisten de training met succes hebben doorlopen. Als dat het geval is krijgen zij een aantekening in hun monsterboekje en een certificaat dat vijf jaar geldig is.