Generatie Y heeft het niet gemakkelijk

Wie net als ik geboren is in generatie Y (1986 – 2000), komt niet in een gespreid bedje terecht. Lange tijd had iedere generatie een meer rooskleurige toekomst dan de generatie daarvoor. Er kwam meer welvaart, er waren veel kansen om te gaan studeren en het idee heerste dat je alles in het leven kon bereiken als je het maar graag genoeg wilde. Dit lijkt me een ietwat optimistische gedachte. Wie in een gezin met een agressieveling als vader en een dronkelap als moeder opgroeit, staat met 3-0 achter in het leven. Wel was het een tijd waarin veel kon en waarin de overheid het geld liet rollen. Dit is anders voor generatie Y.

De tijd van cadeautjes is voorbij

Tot in de jaren '90 kende Nederland de BKR-regeling. Dit was een subsidie voor kunstenaars die zich dankzij de subsidie volledig toe konden leggen op het maken van kunst. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moest de kunstenaar iedere maand een kunstwerk inleveren bij de gemeente. Hier werd echter flink misbruik van gemaakt. 'Je kon in die tijd een verfrommeld pakje sigaretten met verf erover inleveren en dat werd dan kunst genoemd,' zegt kunsthandelaar Joep Vrielink terugkijkend op die tijd. Het Rijk had tienduizenden 'kunstwerken' in depots opgeslagen waarvoor men uitkeringen uitdeelde. Vadertje Staat speelde in die jaren voor Sinterklaas. In de jaren tachtig kregen studenten zes jaar lang zeshonderd euro per maand aan studiefinanciering. De huur van een studentenkamer lag destijds rond de 200 gulden. De student van de jaren tachtig die af en toe een kunstwerkje inleverde, leefde als een koning in Frankrijk.

Geen gejammer

Dit is geen afgunstige blog om aan te tonen hoe slecht generatie Y het heeft. Onze generatie is er een van een ongekende keuzevrijheid. Studeren was in de jaren tachtig nog veel meer een gunst voor de elite. Tegenwoordig kan iedere slagerszoon met een goed stel hersens de universiteit bereiken. Bovendien maken we het onszelf niet gemakkelijk. Ja, de huurprijzen zijn enorm veel gestegen en de studiefinanciering is afgeschaft, maar we blijven ook veel langer single dan vroeger. Dit helpt natuurlijk ook niet om een betaalbaar huis te vinden. Bovendien jagen zowel mannen en vrouwen tegenwoordig een carriere na, waardoor we nauwelijks tijd hebben voor het huishouden. Gelukkig is er een duidelijk voordeel aan de moderne tijd ten opzichte van de jaren tachtig. Tegenwoordig zijn er strijkvrije overhemden! Generatie Y krijgt geen cadeautjes meer van de overheid, maar wel van Hemd voor Hem. Dat is al één zorg minder.