Een professionele tolk: wat mag je verwachten?

De rol van een professionele tolk is vrij eenvoudig, namelijk een gesprek van de ene taal naar de andere te vertalen. Hoewel het misschien een eenvoudige taak lijkt, kan het soms een helse klus zijn om het goed te doen. Een professionele tolk moet spraak zo letterlijk mogelijk interpreteren en direct vertalen zonder dat de intentie van de tekst verloren gaat.

Tolken maken communicatie mogelijk

De enige taak van een professionele tolk is het mogelijk maken van communicatie tussen twee of meer partijen die verschillende talen spreken. Professionele tolken kunnen alleen de woorden die worden uitgesproken, vertalen. Ze moeten er altijd voor zorgen dat ze elk detail van wat er gezegd wordt, zonder enige weglating of wijziging, communiceren. Bij simultaanvertaling van een seminar bijvoorbeeld, moet een tolk alles wat een spreker zegt, vertalen, zelfs eventuele foutjes.

Wanneer een tolk afdwaalt van wat er gezegd wordt, komt er een kink in de communicatie, dit kan op zijn beurt weer leiden tot misverstanden tussen de betrokken partijen.

Tolken maken geen deel uit van het gesprek

Professionele tolken mogen de toespraak van een ander niet inkleuren met hun eigen commentaar. Zij kunnen geen persoonlijke gedachten over een onderwerp geven of een context bieden voor wat er besproken wordt, ongeacht de situatie. Anders kan dit tot verwarring leiden. Professionele tolken zullen alleen letterlijk interpreteren wat er gezegd wordt. Tijdens het uitvoeren van hun taak, proberen ze hun aanwezigheid tot het minimale te beperken.

Vertolking, niet verduidelijking

Maar wat gebeurt er als een van de partijen niet begrijpt wat de tolk heeft gezegd? Zo kan het zijn dat een geïnterviewde tijdens de vertolking van een interview de vraag van een interviewer niet begrijpt. In dergelijke situaties moet een professionele tolk het verzoek om opheldering vertalen en vervolgens het antwoord vertalen – niet meer, niet minder.

In sommige gevallen, zoals tijdens een gerechtelijke procedure, zijn er nog strengere regels verbonden aan de manier waarop een tolk aangeeft dat een van de partijen behoefte heeft aan verduidelijking.

Tolk inhuren

Een tolk staat altijd onder hoogspanning, je krijgt immers maar 1 kans om het goed te doen. AVB Vertalingen heeft tientallen jaren verschillende tolken geselecteerd, getest en toegevoegd aan het bestand. Door een professionele tolk bij AVB Vertalingen in te huren, bent u dus altijd verzekerd van de best mogelijke vertolking.