Duurzaam boombeheer vergroot veiligheid

Beheer

Duurzaam boombeheer zorgt ervoor dat bomen gezond zijn en blijven. Daardoor neemt het risico dat er bij een flinke storm takken uit vallen sterk af. Er wordt vooral duurzaam boombeheer toegepast bij bomen die op plekken staan waar vaak mensen zijn. Dat zijn wijken en straten, parken en toeristisch toegankelijke natuurgebieden. Op plaatsen waar minder vaak of vrijwel nooit mensen komen is het niet nodig om zo intensief boombeheer toe te passen. Dat zijn gebieden midden in het bos. Daar raakt niemand gewond als er een boom omwaait of als er een tak afbreekt.

Boom

Duurzaam boombeheer vraagt kennis

Vroeger werden bomen gesnoeid als ze voor gevaarlijke situaties zorgden of als overhangende takken overlast veroorzaakten. Tegenwoordig wordt bij duurzaam boombeheer gefocust op de gezondheid van de bomen. Er wordt alleen gesnoeid op momenten waarop dat kan, zonder dat de boom een infectie kan oplopen. Hoe er wordt gesnoeid is in de loop der jaren ook enorm veranderd. Vroeger werd een tak klakkeloos afgezaagd. Tegenwoordig wordt geprobeerd om de zaagsnede zo netjes mogelijk af te werken. Er wordt nu ook veel vaker preventief gesnoeid. Medewerkers van duurzaam boombeheer onderzoeken de boom eerst en halen dan takken weg die in de toekomst mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

BTL Advies

Als het bomenbestand in een gemeente goed op niveau is kost het veel minder tijd en moeite om dat in stand te houden. Na een eerste intensieve verzorgingsronde volstaat het om eens in de 3 á 4 jaar een kleine snoeibeurt te geven. Uiteraard hangt dit van het soort boom af. BTL Advies heeft bewezen over voldoende kennis van duurzaam boombeheer te beschikken. Een aantal gemeenten in Nederland heeft dat opgemerkt. Daarom is BTL nu verantwoordelijk voor de verzorging van het hele bomenbestand in die gemeenten.